Pårørende

Denne siden er laget med tanke på fremtidig utvikling av Buddy.
Hvis du er pårørende til en person som går gjennom en krevende periode i livet, kan informasjon du finner under Kollegastøtter på hovedmenyen være til god hjelp. I tillegg finnes det flere sider på nettet for pårørende i Forsvaret som tilbyr informasjon og andre tjenester.
Et eksempel er Kameratstøtte .