Om oss

I 2014 hadde Luftforsvaret en alvorlig hendelse med en F-16.
Rapporten fra undersøkelseskommisjonen avdekket manglende kompetanse for ivaretakelse av kolleger i etterkant av alvorlige luftfartshendelser. Som en konsekvens besluttet LOI å opprette en kollegastøtteordning ved alle flyskvadroner i Luftforsvaret.

Flymedisinsk Institutt (FMI) fikk ansvaret for den faglige kvalitetssikringen av ordningen, og har gjennom et samarbeid med Luftkrigsskolen (LKSK) utviklet et kurs for kompetanseheving av kollegastøttere.
Hensikten med kollegastøtteordningen er å kunne opprettholde evnen til flyoperativ virksomhet gjennom et system for mental ivaretakelse av flybesetningsmedlemmer i Luftforsvaret ved alvorlige hendelser.

Kunnskap om kollegastøtte er relevant for alle i Luftforsvaret.

I forbindelse med kollegastøttekurset iverksatte Luftkrigsskolen et utviklingsprosjekt for å gjøre informasjon om kollegastøtte lett tilgjengelig.
Det foreløpige resultatet av prosjektet er denne appen: Buddy.