Helsefremmende arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø handler om å finne den rette balansen mellom prestasjon og restitusjon.
Arbeidsmiljøloven er et lovverk som prøver å regulerer dette forholdet gjennom regler for hva arbeidsgiver og arbeidstaker kan gjøre. Men arbeidsmiljøloven innfrir ikke nødvendigvis det vi opplever som et godt arbeidsmiljø, fordi arbeidsmiljøet ikke bare handler om hva vi gjør, men hvordan vi opplever å ha det.
Opplevelser er subjektive forhold. De samme ytre forholdene kan oppleves vidt forskjellig av forskjellige personer.

Det er dokumentert en del faktorer i arbeidsmiljø som synes å fremme trivsel og holde oss friske. Disse er: