Informasjonsmøter

Informasjonsmøter har til hensikt å gi informasjon til berørte grupper om forestående eller oppståtte stressrelaterte hendelser (nestenulykker, ulykker, dødsfall etc).
Hensikten med møtene er å gi informasjon om hva som har skjedd og hva som kommer til å skje.

Møtene gjennomføres som regel av ledelsen ved avdelingen. Berørte grupper kan være;

Kollegastøttepersonellets rolle er å påminne ledelsen om dette behovet, og være behjelpelig med organiseringen av informasjonsmøter slik at disse lar seg gjennomføre så tidlig som praktisk mulig.
I gjennomføringen av informasjonsmøter kan kollegastøttepersonell hjelpe til å holde informasjonsmøtet innenfor rammene av et informasjonsmøte (eks ikke diskusjon av ansvar og skyld) og vurdere behovet for tiltak i grupper utenover de som er direkte berørt.