Kriseplaner

Kriseplanlegging er utarbeidelse av rutiner og prosedyrer som er nedskrevet, allment kjent og trenet på for hvordan man skal håndtere en sannsynlig krisesituasjon innenfor profesjonen man utøver.
Hensikten med dette er at det skaper en mental forberedelse til en potensiell situasjon, slik at en ekte situasjonen kan oppleves mindre overraskende og uforutsigbar.
Kriseplaner bør inneha:

Ved å gjøre seg kjent med hvilke ressurser som er tilgjengelig og hva som er hensiktsmessig psykososial hjelp i en krisesituasjon, kan man sikre en aktiv oppsøkende hjelpevirksomhet istedenfor at de kriserammede må oppsøke hjelpen.