Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp (PFA) er vitenskapelig dokumentert praksis for ivaretakelse av mennesker som har vært utsatt for belastende hendelser eller har behov for sosial støtte. Metoden anbefales av mange internasjonale ekspertgrupper, herunder WHO og NATO.

PFA er en empatisk og pragmatisk tilnærming for å støtte personer i krise med deres egen praktiske og mentale restitusjon. Tilnærmingen krever ingen form for klinisk ekspertise eller dyptgående samtaler med kriserammede om hendelses- og reaksjonsforløp, men vektlegger en empatisk, aktiv lyttende og ikke-dømmende holdning i hjelperelasjonen.
PFA bygger på 5 grunnleggende prinsipper:

Praktiske handlinger basert på disse prinsippene må tilpasses situasjon og kultur, men her skisserer vi noen generelle retningslinjer for handlinger som kan benyttes i kollegastøtterollen.