Kollegastøttetilbudet

Ved hver skvadron skal det være utpekt og gjort kjent konkrete personer med kompetanse på kollegastøtte. Når en alvorlig hendelse inntreffer skal man automatisk bli kontaktet av en kollegastøtter.
Kollegastøtte er et tilbud om man er ikke forpliktet til å benytte.

Kanskje mestrer du situasjonen fint selv, eller har andre personer du kan støtte deg på. Kollegatøtteordningen kan også aktiviseres gjennom at man selv tar kontakt med kollegastøtteren på vegne av seg selv eller andre.

En kollegastøtter kan bidra med praktisk støtte, ivaretakelse av aktuelle behov, informasjon, samtale og råd.
En kollegastøtter har taushetsplikt og vil ikke gå videre med informasjon med mindre du ser det hensiktsmessig og samtykker til dette.
En kollegastøtter kan ikke pålegge deg oppgaver eller gi konkret behandling.


Vi har kalt denne appen Buddy , fordi det er essensen i hva en kollegastøtter er – en god venn.
Du kan lese mer om kollegastøtte under Kollegastøtter på hovedmenyen.