Hva en hjelpesøker?

Kollegastøtteordningen er et tiltak innført ved alle skvadronene i Luftforsvaret for å ivareta luftoperativt personell i krevende livssituasjoner eller ved alvorlige luftfartshendelser.
I kollegastøtteordningen omtales den som er berørt som hjelpesøker.
Som hjelpesøker har du kanskje vært involvert i en ulykke eller nesten-ulykke?
Kanskje skjer det mange alvorlige hendelser i ditt liv akkurat nå?
Kanskje er du i en vanskelig livssituasjon hvor du ikke klarer å innfri alle krav?
Kanskje er arbeidsbelastningen så stor at både arbeidsglede og fritid er borte? Kanskje kjenner du bare at livet er i ubalanse?

Eksemplene beskriver situasjoner som kan føre til stressreaksjoner.
Stress er kroppens normale reaksjon på belastning som midlertidig påvirker oss kroppslig, tankemessig, følelsesmessig og atferdsmessig.

Du kan lese mer om stress under Kollegastøtter på hovedmenyen eller Kollegastøttehefte som du finner under Publikasjoner på hovedmenyen. I noen situasjoner kan alvorlig stressbelastningen få mer varige følger for den som er rammet, men hvem dette rammer er vanskelig å forutse.
Forskning viser at psykologisk førstehjelp og sosial støtte ved alvorlig stressbelastning har positiv påvirkning på reaksjonsforløpet.
Det er dette som tilbys gjennom kollegastøtteordningen.